Còn một bước quan trọng nữa...

Lớp học diễn ra trong NHÓM HỌC KÍN ZALO.

Nếu bạn không vào nhóm kín ZALO, bạn sẽ không học được.

Vào nhóm Zalo ngay trước khi đồng hồ chỉ về số 00:00:00
Nếu bạn không vào ngay có thể sẽ không vào nhóm được nữa

Phút
Giây

CHÚ Ý: Nếu bạn dùng máy tính, hãy mở ZALO trên điện thoại lên và quét mã bên dưới để vào nhóm học

Bước 1: Mở Zalo Trên Điện Thoại Sau Đó Bấm Vào Chỗ Này

Bước 2: Di Chuyển Điện Thoại Sang Đây Để Quét Mã Vào Zalo