BƯỚC CUỐI: BẤM XÁC NHẬN THAM GIA ĐỂ NHẬN LINK LỚP HỌC

Chú ý: Bấm nút bên trên và làm theo hình bên dưới để nhận được link vào học:

Trang web sẽ mở Facebook Messenger để tiến hành xác nhận sau 5 giây

Seconds